«Yes to all» – ruvende kunst i offentlig rom

På oppdrag for Sparebankstiftelsen har Signex prosjektert, produsert og montert skulpturen
«Yes to all»  av kunstneren Sylvie Flury.

Skulpturen er plassert ved Nitelva, ikke langt fra Lillestrøm stasjon, og rager drøyt 15 meter over bakken. Et prosjekt med både produksjonstekniske utfordringer og krevende grunnforhold.

«Yes to all»  er et kunstverk i neon som i sin utforming kan minne om et reklameskilt. Frasen «Yes to all» er skrevet i neonrør, og linjer i ulike farger spiler ut fra midten som en visualisering av lysstråler.

På kveldstid lyser verket, og adopterer således funksjonen til et lysskilt. Det ber om oppmerksomhet og antyder at det har et budskap. Men budskapet er ikke entydig. Uten punktum, utropstegn eller spørsmålstegn framstår ordene som tvetydige
og åpne for tolkninger – noe lysstrålene i flere retninger understreker.

Hva «Yes to all» egentlig betyr, er opp til betrakteren å tolke,
men ordene maner til refleksjon.

I forkant av selve realiseringen av «Yes to all» skapte prosjektet betydelig debatt og engasjement i lokalsamfunnet og i den lokale pressen. Meningene var mange. I ettertid har diskusjonen stilnet. Kanskje som en konsekvens av at kunstneren oppfordrer til refleksjon omkring vår samtid, samfunnet vi lever i og våre medmenneskelige relasjoner.

En ruvende installasjon med et tvetydig budskap.