Bærekraft og miljø

Kvalitetssystemer

ISO – International Organization for Standardization – utvikler og publiserer internasjonale kvalitetsstandarder for en lang rekke områder.

ISO 9001:2015

I næringslivssammenheng er ISO 9001 internasjonalt ledende som kvalitetsstandard. ISO 9001 ble i 2015 revidert for å fremstå mer som et tilpasset dynamisk styringssystem med fokus på kontinuerlig forbedring – ISO 9001:2015.

Signex har siden 2017 vært kvalitetssertifisert iht. ISO 9001:2015

ISO 1400:2015

ISO 14001 er kvalitetsstandarden for miljøstyring, også denne standarden gjennomgikk en større revisjon i 2015 og benevnes som ISO 14001:2015.

Signex har siden 2018 vært miljøsertifisert iht. ISO 14001:2015

Signex er sertifisert gjennom BSI – British Standards Institution

Prekvalifiseringsdatabaser (Achilles)

Visse bransjer krever en prekvalifisering for at man i det hele tatt vil bli vurdert som leverandør. Dette innebærer at kompetanse, egenhet og kvalitet allerede har gjennomgått en vurdering i forkant av en tilbudsprosess. Signex er registrert i følgende 2 prekvalifiseringsdatabaser:

For Bygge- og anleggsbransjen er det et krav fra seriøse entreprenører og anleggsforetak at man som potensiell leverandør er prekvalifisert gjennom:
Startbank

For rullende materiell på skinner (tog, trikk og T-bane) kreves det prekvalifisering gjennom: TransQ

Direktoratet for byggkvalitet

Signex har sentral godkjenning med ansvarsrett, fra Direktoratet for byggkvalitet. Signex kan foreta byggemeldinger i alle landets kommuner uten forgående pre-søknadsprosess vis a vis den enkelte kommune.

Kontakt oss i dag!

Vi er klare for å hjelpe din bedrift med deres skilt og profileringsbehov!