OM OSS

Signex er en ledende leverandør av skilt- og dekorløsninger i Norge. Vi har over 35 års erfaring i bransjen, og vårt team av eksperter har lang erfaring med å skape skreddersydde skilt- og dekorløsninger for våre kunder.

Vårt mål er å levere løsninger av høy kvalitet til konkurransedyktige priser. Vi jobber tett med våre kunder for å forstå deres behov og ønsker, og vi er opptatt av å skape unike og innovative løsninger som skiller seg ut og gir oppmerksomhet.

Vi har et bredt utvalg av tjenester, inkludert skiltproduksjon, foliering og dekor, kunst og utsmykking, rådgivning og prosjektering, og universell utforming. Vi jobber med ulike materialer og teknikker, og vi kan tilpasse løsningene våre etter dine spesifikke behov og ønsker.

Vårt team består av lidenskapelige og erfarne eksperter som alltid streber etter å levere løsninger av høy kvalitet. Vi er stolte av å ha et høyt nivå av kundetilfredshet, og vi jobber hardt for å sikre at våre kunder er fornøyd med resultatet.

Velkommen til Signex – vi ser frem til å jobbe med deg og skape imponerende og unike skilt- og dekorløsninger sammen!

ESTETIKK

Estetikk er balansegang

Hos Signex bruker vi estetisk forståelse til å skape virkningsfulle visuelle uttrykk fremfor visuell støy.

KREATIVITET

Den som går i andres fotspor kommer aldri foran

Signex har lange tradisjoner for å skape  kreative løsninger, ofte med enkle virkemidler. 
Det handler om å tenke litt annerledes fra start til mål.

MILJØFOKUS

Alle har et miljøansvar, vi tar vårt på alvor

 • vi tenker gjenbruk i løsninger
 • vi bruker helst miljøvennlige materialer
 • vi anbefaler energivennlig lysteknologi
 • vi benytter energieffektiv transport
 • vi kildesorterer alt avfall
 • vi har fokus på HMS

Signex miljøstyringssystem er ISO 14001 sertifisert av BSI med sertifikatnr. EMS 682061

TEKNISK KUNNSKAP

Produktutvikling krever inngående kunnskap om;

 • materialer
 • overflatebehandling
 • konstruksjon
 • produksjonsteknikk
 • byggtekniske vurderinger
 • montasjeteknikk

PRAKTISK INNSIKT

Et godt sluttresultat henger på god montasje

Vi gjennomfører den praktiske delen  av montasjen med egne montører som forstår vår kvalitetsfilosofi.
Vår montasjevirksomhet representerer et bredt fagmiljø og er basert på solide håndverkstradisjoner.

ØKONOMISK SANS

Riktige løsninger er god økonomi

Kunsten er å velge riktig løsning til riktig formål.  Riktige løsninger utvikles gjennom tillitsfullt  samarbeid hvor hver av partene bidrar med det de kan best.

KVALITETSFOKUS

Kvalitetssikring er en viktig plattform for alt vi gjør

Signex kvalitetssystem er ISO 9001 sertifisert av BSI med sertifikatnr. FM 663973

KUNSTINTERESSE

Signex har i en årrekke støttet unge samtidskunstnere og kunstnerstyrte gallerier.

Mange av dem har lykkes, både med å skape seg et navn og en unik kunstnerisk profil. Den som besøker våre lokaler vil forstå at kunst er en viktig kilde til refleksjon, inspirasjon og nytenking, som igjen er en forutsetning for å skape virkningsfulle løsninger.

KVALITETSFOKUS

Signex kulturen er bevisst forankret i:

KUNDESTOLTHET

Virkningsfulle løsninger gjør oss stolte på kundenes vegne.

KONKURRANSEINSTINKT

Vi strever etter å innfri kundenes forventninger bedre enn konkurrentene

UTRADISJONELL TENKING

Vi tør å prøve nye visuelle effekter og løsninger

ESTETISKE FØLELSER

Vi er levende opptatt av form, farge og visuelle uttrykk

KUNNSKAPSBREDDE

Faglig mangfold gjør at vi setter helhetsperspektivet i fokus

INSPIRERENDE OMGIVELSER

Vårt særpregede miljø er en viktig drivkraft til inspirasjon og nytenking

Kontakt oss i dag!

Vi er klare for å hjelpe din bedrift med deres skilt og profileringsbehov!