På god fot med arkitektur og identitet

Pyloner er frittstående fastmonterte skilt
med informasjons-, orienterings- og/eller retningsbudskap. Pyloner er effektive virkemidler der man har plass og behov for ekstra markering av et bygg eller et område.

I forbindelse med rehabiliteringen av SO10 – Sven Oftedals vei 10, ønsket Aspelin Ramm en tydelig profilering av området og av leietagerne, i stil med bygget. Som fasademateriale er det benyttet en kombinasjon av Fiberline og Fiberbetong bestående av tynne fiberarmerte betongelementer. Det var derfor naturlig
å benytte disse materialene i pylonene for å gjenspeile byggets kvalitet og identitet. Pylonene er 3 m brede og hhv. 6 og 4 m høye. For å øke oppmerksomheten er det integrert lyslister i fundamentene. De hvite hovedbokstavene har integrert frontlys og de sorte hovedbokstavene har baklys, noe som gir en tydelig effekt i mørket. Resultatet er unike og funksjonelle pyloner med budskap som oppfattes både på kort og lang avstand.

Brobekkveien 80 er et område på 65.000kvm eiet av Fabritius Eiendom. Området består av en rekke bygg for kontor, lager og produksjon. Oppgaven var å rydde opp i skiltingen og binde dette sammen i en helhetlig profil. Også her var det naturlig å benytte pyloner, i tillegg til nye husnummer, informasjonstavler og nytt postkassesystem. Pylonene er 6 m høye med integrert belysning. Rammeverket er i stål med matt sortlakkert aluminiumkleding. Nummer og områdebokstav er i 10mm hvit akryl med innvendige dioder. Adressen er i folie. Det er montert totalt 6 stk. pyloner på området med budskap som bl.a. omfatter adresse, områdekart og firmaoversikt. Resultatet er et orienteringsvennlig område med felles identitet.

Fangene på Fortet er et opplevelsessenter i Nydalen med 45 celler hvor man løser ulike oppgaver sammen som et lag.
Her kan man konkurrere med venner eller ha teambuilding.
På oppdrag for Betonmast har Signex levert en pylon som står
i stil med konseptet. Pylonen er 1,4 x 3 m og er laget i 15 mm cortenstål med negativt utskåret logo. Rustprosessen slutter
aldri og den rustikke overflaten vil være i konstant forandring. Resultatet er en pylon med et utrykk som gjenspeiler konseptets profil.