Personvernerklæring for Signex AS

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver retningslinjene til Signex AS, Stålverksveien 2, Norway 0661, Norge, e-post: signex@signex.no, telefon: 23 30 41 00 angående innsamling, bruk og offentliggjøring av informasjonen din som vi samler inn når du bruker nettstedet vårt (https://signex.no) (tjenesten). Ved å få tilgang til eller bruke tjenesten samtykker du i innsamlingen, bruken og offentliggjøringen av informasjonen din i samsvar med denne personvernerklæringen. Hvis du ikke samtykker i det samme, vennligst ikke få tilgang til eller bruk tjenesten.
Vi kan endre denne personvernerklæringen når som helst uten forhåndsvarsel, og vi vil publisere den reviderte personvernerklæringen på tjenesten. Den reviderte erklæringen vil være effektiv 180 dager etter at den er publisert på tjenesten, og din fortsatte tilgang til eller bruk av tjenesten etter denne tiden vil utgjøre ditt aksept av den reviderte personvernerklæringen. Vi anbefaler derfor at du jevnlig gjennomgår denne siden.
 

Informasjon vi samler inn:

Vi vil samle inn og behandle følgende personlig informasjon om deg:
 
– Navn
– E-post
 

Hvordan vi bruker informasjonen din:

Vi vil bruke informasjonen vi samler inn om deg til følgende formål:
 
– Markedsføring/promosjon
– Testimonials
– Innsamling av tilbakemeldinger fra kunder
– Støtte
– Administrere kundeordre
 
Hvis vi ønsker å bruke informasjonen din til andre formål, vil vi be om ditt samtykke og bruke informasjonen din bare etter å ha mottatt ditt samtykke og kun for de formålene du gir samtykke til, med mindre vi er pålagt å gjøre noe annet i henhold til lov.
 

Hvordan vi deler informasjonen din:

Vi vil ikke overføre din personlige informasjon til tredjeparter uten å søke ditt samtykke, unntatt i begrensede omstendigheter som beskrevet nedenfor:
 
– Analyse
Vi krever at slike tredjeparter bruker den personlige informasjonen vi overfører til dem, bare til det formålet den ble overført, og ikke beholde den lenger enn nødvendig for å oppfylle det angitte formålet. Vi kan også avsløre din personlige informasjon i følgende tilfeller: (1) for å overholde gjeldende lov, forskrift, domstolsbeslutning eller annen juridisk prosess, (2) for å håndheve avtalene dine med oss, inkludert denne personvernerklæringen, eller (3) for å svare på påstander om at din bruk av tjenesten krenker tredjeparts rettigheter. Hvis tjenesten
 
eller selskapet vårt blir slått sammen eller ervervet av et annet selskap, vil informasjonen din være en av eiendelene som overføres til den nye eieren.
 

Oppbevaring av informasjonen din:

Vi vil oppbevare din personlige informasjon hos oss i 90 dager til 2 år etter at brukere avslutter kontoene sine, eller så lenge vi trenger det for å oppfylle formålene som det ble samlet inn for, som beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi kan være nødt til å beholde visse opplysninger i lengre perioder, for eksempel for arkivering/rapportering i henhold til gjeldende lov eller av andre legitime grunner, som håndhevelse av juridiske rettigheter, forebygging av svindel, osv. Residual anonym informasjon og aggregert informasjon, som ikke identifiserer deg (direkte eller indirekte), kan lagres på ubestemt tid.
 

Dine rettigheter:

Avtengig av gjeldende lov kan du ha rett til å få tilgang til og rette eller slette dine personlige data, eller få en kopi av dine personlige data, begrense eller motsi aktiv behandling av dine data, be oss om å dele (overføre) din personlige informasjon til en annen enhet, trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss for å behandle dataene dine, rett til å klage til en tilsynsmyndighet og andre rettigheter som kan være relevante i henhold til gjeldende lover. For å utøve disse rettighetene kan du skrive til oss på signex@signex.no. Vi vil svare på forespørselen din i henhold til gjeldende lov. Vær oppmerksom på at hvis du ikke tillater oss å samle inn eller behandle den nødvendige personlige informasjonen eller trekker tilbake samtykket til å behandle informasjonen til de nødvendige formålene, kan du ikke få tilgang til eller bruke tjenestene som informasjonen din ble etterspurt for.
 

Informasjonskapsler osv.:

For å lære mer om hvordan vi bruker disse og dine valg i forhold til disse sporingsteknologiene, kan du se vår informasjonskapsel-policy.
 

Sikkerhet:

Sikkerheten til informasjonen din er viktig for oss, og vi vil bruke rimelige sikkerhetstiltak for å forhindre tap, misbruk eller uautorisert endring av informasjonen din under vår kontroll. Imidlertid, med tanke på de innebygde risikoene, kan vi ikke garantere absolutt sikkerhet, og derfor kan vi ikke sikre eller garantere sikkerheten til noen informasjon du sender til oss, og du gjør det på egen risiko.
 

Klager / Personvernansvarlig:

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående behandlingen av informasjonen din som er tilgjengelig hos oss, kan du sende en e-post til vår klageansvarlige hos Signex AS, Stålverksveien 2, e-post: signex@signex.no. Vi vil håndtere dine bekymringer i samsvar med gjeldende lov.