Utvendig

Skilt med eller uten lys, i alle mulige former og utrykk.