Som den første i bransjen, er Signex nå ISO sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 standarden.

Flere og flere av våre kunder stiller stadig strengere krav til dokumentert kvalitetssikring. ISO sertifisering har vært normalt i mange bransjer, men skiltbransjen har dessverre hengt etter.
Så lenge ingen av leverandørene har vært sertifisert, har det holdt med mer eller mindre udokumenterbare forklaringer på kvalitetskrav i tilbudsprosesser. 

Signex har alltid tatt kvalitetssikring på alvor, og det var nå på tide å ta skrittet fullt ut. Vi håper flere i bransjen tar utfordringen. Om ikke annet for å skille de seriøse fra de useriøse aktørene.

Målet er at Signex skal bli en enda bedre samarbeidspartner for våre kunder og leverandører. Prosessen har vært både krevende og lærerik, og fremfor alt frivillig.

Den som går i andres fotspor kommer aldri foran.