I forbindelse med utsmykkingen av nye Tokerud ungdomsskole har Signex prosjektert og montert verket ”Splæsj II” for kunstneren Elin Melberg.

Store deler av veggen i atriumet er dekket av speilmosaikk
(25 x 25mm), som er limt en og en tett inntil hverandre, for så å dekke et stort areal innenfor den lysegrønne malte formen. Speilmosaikken reflekterer miljøet den er representert i og det visuelle vil endre seg etter tidspunkt på dagen, synsvinkel, innhold i rommet og kanskje også årstidene. Hele miljøet blir en integrert del av verket, gjennom en reflekterende og pikselert flate. Selve verket utgjør en installasjon betrakteren og mangfoldet blir en del av.

”Splæsj II” er som en gigantisk og spontan splæsj av energi. Spontaniteten og energien speiler ungdomstiden, parallelt med at ungdomstiden for de fleste danner grunnlaget for den videre retningen i livet.

Motivene på glansbildene er nøye utvalgt for å representere naturen som Tokerud er en viktig del av, og de tar alle utgangspunkt i forskjellige blomster, blader og sommerfugler. Glansbildene er montert mellom den malte formen og speilmosaikken og vil variere i bredde.

Kunst som gir energi!