Normale lydabsorbenter av porøse materialer avgir over tid astma- og allergifremkallende fibere. Dette problemet har DeAmp løst ved bruk av ny kunnskap, nye materialer og nytt design.

DeAmp panelabsorbenter reduserer etterklang og støy helt uten bruk av fiber. Teknologien, som er patentert, er utviklet gjennom 10 års forskning ved SINTEF og NTNU. 

Panelabsorbentene passer perfekt i lokaler med utstrakt bruk av glass, betong og andre harde overflater. Panelene monteres foran tette flater og absorberer lydbølger gjennom tynne
(0,2 mm) spalter i platene. Når lydbølger treffer paneloverflaten vil det dannes et overtrykk på forsiden av absorbentene.
For å utjevne trykkforskjellen, tvinges lydbølgene igjennom mikrospaltene og lyden konverteres til termisk energi (varme) på grunn av friksjon med spaltekanten. Teoretisk komplisert, men veldig virkningsfullt i praksis. 

Panelene består av akryl og kan benyttes som dekorelementer med print på forside eller bakside. Gjennomsiktige paneler kan også monteres foran vindusflater. Perforeringen i spaltene dekker under 1% av panelenes areal, som derfor reflekter lyset tilsvarende en uperforert overflate.

DeAmp panelabsorbenter kan monteres med monteringsskinner, avstandstykker eller i wiresystemer. Produktene lagerføres i størrelsene; 800 x 800 mm, 800 x 1000 mm, 800 x 1200 mm i 5 mm tykkelse. Maksimal størrelse er 2000 x 3000 mm per panel.

Det er tid for å tenke nytt.