Signex får mange forespørsler om å lage
spesielle ting.

Denne gangen hadde Making Waves, på oppdrag fra NOKUT, tegnet en skisse til plaketter som skulle deles ut i regi av Senter for fremragende utdanning. Skissene ble presentert for Signex, og det var ønskelig at plakettene skulle produseres i klar akryl, bestående av flere ”staver” montert over hverandre i ulike høyder. Teksten skulle fremkomme på et magebelte i stål, sentrert på akrylen. 

Plaketten består av 16 stk. akrylstaver med flammepolerte kanter i målene 20mm x 20mm x 420mm. Disse stavene er limt sammen slik at total høyde på plaketten er 720mm.

Det var ønskelig med en glødende effekt fra innsiden av akrylen. Derfor ble det montert en stripe gullfolie, med samme høyde som ovenpå liggende stålplater. Stålplatene ble montert over folien i front og på alle sidene av plaketten.

Gullfolien er ikke synlig fra utsiden av plaketten og folien gir en skinnende effekt som ser ut til å komme innenfra og som sprer seg oppover og nedover akrylstavene.

En spesiell utfordring og et spesielt resultat!

Plakettene er delt ut til følgende:
2012: Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø
2013: Norges Musikkhøyskole
2014: Universitetet i Bergen, Universitetet på Svalbard og Havforskningsinstituttet