I nyåpnede AMFI Eidsvoll har Signex levert et helhetlig skiltkonsept bestående av orienteringskilt i glass, nedhengskilt, folieprodukter og utsmykning.

AMFI ønsket et spesialtilpasset skiltkonsept med lokalt preg. Konseptet er utviklet med bakgrunn i områdets historie hvor mai-måned, Eidsvoll-bygningen og Gullverket er sentralt.

Bildet av bjørketrærne ble derfor valgt som et gjennomgående dekorelement på orienteringsskiltene. Motivet er brukt for å skape en gjenkjennelseseffekt og for å fungere som en rød tråd i skiltkonseptet. Skiltene er laget i moderne og harde materialer. Ved bruk av naturbilder ble uttrykket mykere og mer levende. For at ikke skiltene skulle bli fargeløse, er det brukt små grønne detaljer som kan relateres til bildet av bjørketrærne.

Nedhengskiltene er ikke direkte preget med motiv av trær. Dette skyldes skiltenes begrensede størrelse, samt behovet for å fremheve budskapet på en klar og tydelig måte. Som bakgrunn er det benyttet en ”tåkete” variant av bjørkebildet, for å holde samme fargenyanser som på de større orienteringskiltene.

AMFI Eidsvoll ønsket en dekorativ vegg på senteret, med elementer fra stedets nærmiljø og historie. Det ble valgt ut bilder som ble satt sammen i en collage. Bildesammensetningen er produsert som print på folie og inneholder bilder av Camilla Collett, Henrik Wergeland, grunnlovsdokumentet, Skibladner, Gullverket, Eidsvollbygningen, Råholt kirke og diverse kjente sitater. 

For å skape liv i veggen ble det valgt å lage enkelte av elementene i 3D utførelse. Noen av sitatene er produsert i lakkert aluminium. Detaljer på bildene som omhandler Gullverket og kommune- våpenet er belagt med bladgull. I bildet av grunnlovsdokumentet, er en av underskriftene uthevet ved å produsere stempelet i akryl med folieprint.

AMFI Eidsvoll ble åpnet 10. april. 2014 – med historisk sus.