Radisson Blu / Park Inn by Radisson sitt nye hotel på Alna har fått fasadeskilt med stor oppmerksomhetsverdi ved hovedinngang og ved innkjøring fra baksiden av bygget. Skiltkonseptet er utviklet i tett samarbeid mellom Radisson, Wenaasgruppen og Signex.

Når takskilt ikke tillates av myndighetene, er det utfordrende å skape god synlighet og enkel tilkomst som et hotell krever.

Resultatet ble fasadeskilt spent opp på fagverk mellom to bygningskropper med over 10 meters avstand. Bak skiltene er det gangbaner i hver etasje som forbinder hotelldelene med glassfasade ut mot E6. Sarger og baksider av alle skiltelementer er derfor hellakkert.

Skiltkonseptet består av til sammen seks fasadeskilt, tre for hver hotelldel, som alle er godt synlig og tilpasset arkitekturen. Det er tatt hensyn til at skiltene skal fungere både som fjernbudskap og nærbudskap i et område med en vanskelig trafikksituasjon, enten man kommer med bil eller kollektivt. 

Hotellet er blitt et nytt landemerke i Alna området.