PGS (Petroleum Geo-Services) har flyttet inn i nytt hovedkontor i Lillakerveien 4c.

Designbyrået Colours hadde allerede utarbeidet PGS sin visuelle identitet, og fikk også oppdraget med å utvikle utvendig og innvendig skilting i samarbeid med Signex.

Målet var å kunne bruke skiltene på tre nivåer: informasjon, læring og dekorasjon. Temaet for de innvendige skiltene ble de geologiske periodene Trias, Jura og Kritt-tiden, og hva som levde på jorden på den tiden. Dette er i tråd med at PGS er et selskap som jobber med seismikk. 

Planter og skapninger relevant fra de nevnte tidsperiodene er brukt til å identifisere etasjer, avdelinger og møterom. Som henvisning til etasje og avdeling, er det benyttet tekster i utskåret folie og konturskåret motiver printet og montert direkte på vegg. Disse er plassert i forbindelse med etasjetall i lakkert aluminium.

Hovedtavlene og møteromsskilt er levert i glass med farget print montert bak på glasset, med utskåret folietekster i front. Fargene henviser til de tre geologiske tidsaldere som en gjennomgående orienteringskode.

Cellekontorer og fokusrom har fått en farget print  med forskjellige geologiske motiver på transparent folie som avskjerming.