Revisjons- og rådgivningsvirksomheten BDO har utvidet og renovert sine lokaler i Vika Atrium.

Gjennom hele renoveringsprosessen fikk BDO bistand fra SJ-Arkitekter og interiørarkitekt Nora Bolhuis. Med hjelp fra interiørarkitekt og Signex, fant BDO frem til løsninger på møbler, farger, lysutforming og foliering av glassvegger. Ulike folieforslag med print ble nøye vurdert for å finne det riktige uttrykket som ivaretar avskjerming av møterom. 

Folieringen er tilpasset rommenes funksjon. Møterommene med rolig og tett folie som stille vann, i kontrast til stillerommene som er inspirert av vann i bevegelse. Dette med tanke på å slippe inn lyset og gi en lett avskjermende effekt.

Designet er inspirert av firmaets verdier; åpen, nær og modig. Formene er inspirert av fyrtårn og referer til vann (gulv og grafikk) og himmel (belysning). Fargene er inspirert av havet.

Signex har deltatt i prosjekteringen med valg av folie og har stått for produksjon og montasje av alle skilt. Resultatet har blitt stilrene, funksjonelle lokaler som vil formes av de menneskene som til en hver tid anvender dem.