Store bydeler trenger tydelig wayfinding

Nydalen er et utfordrende område med bygg av ny og gammel karakter. Uten tydelig skilting resulterte det i at man ikke alltid fant riktig sted på første forsøk. Dette var en utfordring som Signex løste med sin kunnskap om skilt og wayfinding. Signex tok seg av hele prosessen med design av skiltmanual, konstruksjon, produktutvikling, byggemelding og montasje.

Kartet ble redesignet i samarbeid med Avantor Eiendoms-forvaltning. Det dannet grunnlaget for utviklingen av hele skiltmanualen. Hver gate har fått sin bestemte farge slik at man lettere finner fram. Disse føringene er lagt til grunn i alle produkter vi har levert. Slik ser man en klar sammenheng mellom farger på veier i informasjonskart og farger på alle skilt plassert utenfor bygg. Tydelige skilt med lettleselig typografi og tidløse farger, står i kontrast til byggenes fasade. 

Dette er en omfattende leveranse som består av 4 frittstående infosøyler med fargekodet informasjonsskart, 6 frittstående infosøyler med turkart, 12 frittstående infosøyler med adresse,
47 belyste uthengsskilt og 58 glasskilt med leietakeroversikt.

Nydalen er nesten en liten by i byen. Målsetningen med skiltkonseptet er at alle brukere og besøkende lett skal kunne orientere seg og finne riktig vei til ønsket adresse. Til glede for 8000 arbeidstagere, 10.000 studenter og 4000 fastboende.