Fotovegg - motivtapet

Kreativ bruk av folie til dekorering og utsmykking kan omforme et ellers intetsigende inntrykk. Farger, fotografiske motiver, spesialdesign og integrert kunst er mulige innfallsvinkler. Folie finnes i et utall kvaliteter med et stort spekter av egenskaper. For et tilfredsstillende og varig resultat er det viktig med riktig valg av folie til ønsket formål.

Title

Title

Title

Title

Title

Title